LUIS POLET

Nos Guerres Intérieures

26.10>03.12.2016

Vernissage on 26.10 - 18u>21h

more about luis

Luis Pôlet aime la pédagogie. Il a décidé de cueillir nos neurones en douceur, mais avec fermeté, et de nous conduire sur le chemin d’une réflexion personnelle ample et nécessaire. A lui tout seul, Pôlet est une guerre intérieure d’anthologie. Luis est tout à la fois.

Ce qui est bluffant c’est de voir cet artiste de 30 ans regarder le monde et l’art avec la maîtrise et la maturité d’un peintre deux fois plus âgé. Et c’est cette intelligence de son temps qui a amené Pôlet à nommer son expo « Nos guerres intérieures ».

Il nous invite simplement à nous plonger en nous-mêmes à travers ses œuvres, à prendre le temps de cette introspection aujourd’hui si redoutée, à pacifier nos querelles personnelles.

Luis Pôlet loves pedagogy. He decided to pick our neurons gently but firmly, and lead us on the path of a large and necessary personal reasoning. Pôlet is himself a famous internal war.

What is stunning is to see this 30 years old artist looking at the world and art with mastery and maturity of a painter two times older. This intelligence of his time brought Pôlet to name his exhibition "Our internal wars."

He simply invites us to immerse in ourselves through his work, to take the time of this dreaded introspection, to pacify our personal quarrels.

Luis Pôlet houdt van opvoedkunde. Hij heeft beslist om onze zenuwcellen met vastberadenheid maar met mildheid in te nemen en ons op weg te helpen naar een persoonlijke en nodige overpeinzing. In zijn eentje is Pôlet een levende bloemlezing. Luis is dit allemaal.

Verbazingwekkend is dat deze artiest van 30 jaar naar de kunstwereld kijkt met de beheersing en volwassenheid van een dubbel zo oude kunstschilder. Het is deze intellegentie die Pôlet ertoe bracht om zijn tentoonstelling ‘Onze innerlijke oorlogen’ te noemen.

Wij worden door hem uitgenodigd om via zijn werken in onszelf te duiken n de tijd te nemen om door deze tegenwoordig zo gevreesde zelfanalyse rust te brengen in onze persoonlijke twisten.